Įtraukusis vaikų dienos centras „Vilties spindulėlis“, kuriame laiką leidžia neįgalūs vaikai kartu su sveikais vaikais.
Yra daugybė dienos centrų, kurie priima vaikučius su psichikos sutrikimais, tačiau vaikams su judėjimo negalia yra beveik visur durys uždaromos.

Šis vaikų dienos centras yra skirtas visiems vaikams, paremtas įtraukios aplinkos principu. Vaikų dienos centrą gali lankyti 15 vaikų, iš jų ne mažiau kaip 5 su negalia.

Vaikų dienos centro veiklos principai pagrįsti įtraukios aplinkos kūrimu vaikams. Vaikų dienos centras yra skirtas vaikams, patiriantiems socialinę atskirtį, vaikams su negalia ir vaikams be negalios. Dienos centro veiklos skatina vaikus geriau pažinti vieni kitus, mokytis bendravimo įgūdžių, priimti kitoniškumą, ugdyti socialines, pažintines, komunikacines kompetencijas. Dažnai vaikai su negalia, turintys raidos sutrikimų, spinduliuoja meile ir noru bendrauti. Tuo tarpu vaikai, patiriantys socialinę atskirtį, stokoja šeimos dėmesio ir supratimo. Su darbuotojų / savanorių pagalba siekiama sukurti artimesnį ryšį tarp vaikų su negalia ir vaikų, patiriančių socialinę atskirtį, kuris didins jų pasitikėjimą savimi, socialinę adaptaciją ir komunikacijos kompetencijas.

Dienos centro veikloje didelis dėmesys yra skiriamas Šeimos gerovės stiprinimui. Šeimos, patiriančios socialinę atskirtį, dažnai vengia bendravimo, patiria socializacijos procesų sunkumus. Dienos centro veikloje numatomos informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo paslaugos šeimoms, kurių vaikai lankys dienos centrą. Sieksime užtikrinti sklandų bendradarbiavimą padedant šeimai įveikti iškilusius sunkumus, įgalinti įveikti iškilusias krizes.

Vaikų dienos centro veikla siekiama sukurti vaikams Emociškai saugią aplinką. Vaikų dienos centre didelis dėmesys skiriamas centrą lankančių vaikų socialinių įgūdžių ugdymui. Vaikai yra mokomi reikšti jausmus, valdyti emocijas, priimti tam tikrus sprendimus ir kt. Vykdant veiklas siekiama didinti atsakomybės jausmą, didinti motyvaciją mokytis, padedant projekto partneriams ugdyti ir asmeninės higienos įgūdžius.

Žinant kaip svarbu vaikučiams su negalia yra ir fizinis aktyvumas, sieksime, kad prie mūsų prisijungtų kineziteapeutas bei ergoterapeutas, kad padėtų vaikučiams lavėti.

Mūsų vizija

Dienos centras, kuriame vaikai gautų įvairias jiems labai reikiamas būtiniausias reabilitacijos paslaugas, kad atvežus vaiką į dienos centrą, tėvams nebereikėtų dar po jo vežti vaikų į reabilitacijos klinikas, o tiesiog važiuotų namo ilsėtis ir būti su šeimą.

Mes svajojame, kad galėtume samdyti atvažiuojančius specialistus, kurie suteiktų reabilitacijos paslaugas.
Taip pat šis dienos centras yra atokvėpio paslauga tėvams – palikę vaiką, jie gali save realizuoti ne tik kaip mama ar tėtis, bet ir kaip žmogus, kuris gali susirasti darbą, o gal tiesiog tą laiką pabūti ten, kur atgaus ramybę ar tiesiog susitvarkys kitus reikiamus darbus.